Politika
Günlük Duyuru Merkezi
Tez Eşgüdüm Merkezi
Müze
Katalog Tarama
İletişim
 

AMAÇLAR:
Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik (MMM) ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları, izlemek, sağlamak, uluslararası standartlar ve çağdaş bilgi ve belge yönetimi ışığında düzenlemek ve telif sorunu olmayan metinleri elektronik ortamda tam metin olarak, telif sorunu olanları bibliyografik niteleme olarak hizmete hazır duruma getirmek;
Konuyla ilgili ulusal bilgiyi eksiksiz izleyip sağlamak; uluslararası bilgileri seçmeli olarak sağlamak;
Oda içinde üretilen, bilgi sağlayan nitelikteki belgelere de Bilgi Merkezi kanalıyla erişebilmek;
Muhasebeciliğin tarihsel gelişimini objelerle yansıtabilecek müze belgelerine konusal olarak erişebilmek.
Üyelerinin her türden sorularını yanıtlamak;
Üye ve stajyerlerin soruları için gerekebilecek bilgi ve belgeyi sağlamak ve düzenlemek;
 
HEDEFLER
Yurtdışı muhasebe ve mali müşavirlik alanında
Muhasebecilik alanında uluslararası gelişimi izlemek
ABD
Kanada
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan, yaşanmakta olan sorunların izlenip, (Oda Web sitesi, dergisi ya da kitap olarak) yansıtılması
 
Özellikle AB üye ülkeleri muhasebecilerinin uyum sürecinde ve bugün yaşadıkları durum ve sorunlar konusunda seminerlerin açılması
Avrupa Birliği muhasebecilik uygulamaları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Çok uluslu şirket muhasebeciliği  vb.
 
Değişik ülke uygulamalarını izlemek, gerekli kaynakları sağlamak,
Tartışılan konuları belirlemek, izlemek ve içerikleri konusunda Yönetimi bilgilendirmek,
AB Uygulamaları ve geçiş süreci sorunlarını, ülkelere bağlı olarak belirlemek, ilgili kaynakları sağlamak,
Birlik, Federasyon vb. örgütlerin çalışma ve toplantılarını izlemek, bu yönde önceden Yönetime bilgi sunmak, sonuçları konusunda bilgi ve belge toplamak
Yabancı veritabanlarını belirli konularda taramak, gerekli bilgileri elektronik ortamda, erişime hazır tutmak, Yönetime bilgi sunmak,
Yurtdışı (Science Citation Index’de taranan) kökenli süreli yayınları düzenli izlemek,
Günlük Duyuru Bülteni ve Seçmeli Bilgi Duyuru Bülteni ile konuları duyurmak,
Yurtiçi muhasebe ve mali müşavirlik alanında
Yerli kitap ve kitapdışı belgeleri izlemek, sağlamak, eksiksiz bir dermesini oluşturmak;
Yerli süreli yayınları izlemek, ayrıca MMM konularında farklı süreli yayınlarda yayımlanmış makaleleri toplamak, düzenlemek;
Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini izlemek, toplamak, düzenlemek.
Türkçe muhasebecilik bibliyografyasını (Kitap ve makale,, tezler)  hazırlamak;
Günlük Duyuru Bülteni hazırlamak: dergilerin içindekiler sayfası, yeni gelen kitapların içindekiler, tezler için de geçerli olacak.
Telif sorunu yaratmayacak her belgeyi elektronik ortamda( internette) tam metin hizmete açmak;
Odada üretilen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları, çizgisel, elektronik her türden belgeyi izlemek, sağlamak ve düzenlemek.
MMM  Odası üyeleri yanında bu konuda çalışan öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların MMM konusunda, her türden bilgi ve belgeye dayalı sorunları, araştırmaları desteklemek.
Oda çalışmaları, toplantıları vb. etkinleri için konu bibliyografyaları hazırlamak, sınırlı sayıda çoğaltmak,
Bilgi Merkezi çalışmaları içinde oluşturulacak bilgi dosyaları hazırlamak.

KISALTMALAR
İBD                İstanbul Barosu dergisi
LHD               Legal Hukuk Dergisi
LMH              Legal Mali Hukuk Dergisi
MBD              Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
MC                 Mali Çözüm
MD                 Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
MF                 Muhasebe ve Finansman Dergisi
MP                 Mali Pusula
VD                 Vergi Dünyası
VMDD           Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi
YAK              Yaklaşım Dergisi
 
SINIFLAMA
Dewey Onlu Sınıflama Türkçe 20’ici basım kullanılır.
Muhasebe, vergi, hukuk, işletme, ekonomi gibi İSMMMO’yu ilgilendiren konularda ayrıntılı Dewey numarası verilir.
Amaç dışı ve değişik örneklik açısından Bilgiye Erişim Merkezinde tutulan yayınlar  notasyonunda ayrıntıya inilmez. Genel numara verilerek geçilir.
Sözlük, bibliyografya, ansiklopedi yayınları DK ardından 030 ve 016 altında konu numaraları verilerek sınıflandırılır.
Atatürk kitapları başına ATA konur, bu harfleri Dewey numarası izler.
Yaşamöyküleri 920 altında sınıflandırılır.
Kitaplardan yapılan ayrıntı girişlerin konusu ne olursa olsun, kitabın sınıflama numarası ne ise o verilir.
Süreli yayınlarda ayrıntı girişi yapıldığında sınıflama numarası olarak 050, yer numarasında ise, süreli yayının ilk harfleri büyük olarak ardından da tire (-) konup cilt  ya da yalnız sayı eklenir.

YARARLANDIRMA
İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi’nden (BEM) yararlanabilmek için aşağıdaki koşullar gerekmektedir:
 
Her araştırmacı BEM’den elektoronik ortamda ya da
BEM’e gelerek Açık raf hizmete sunulan yayınlar ya da kullanıcı tarama bilgisayarı kanalıyla yararlanabilir.
Kişilerin uzaktan (e-posta, telefon, mektup vb.) BEM’den yayın istekleri karşılanmaz. Bu yönde isteklerin gerçekleşebilmesi için kullanıcının Merkeze gelmesi gerekir.
Telefon ve e-posta ile yalnız bilgi hizmeti sunulmaktadır.
Merkez’de fotokopi isteği 50 sayfayı aşamaz. Fotokopi bilgiyi isteyen tarafından yapılır.
Günlük Duyuru Bülteni’ninde yer alan bilgilerin tam metinleri yalnız Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız danışmanlarına sunulur.
 
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi-Cuma: 9.00 – 18.00
 

İSMMMO’nun yayınlamış olduğu yayınlar hakkında, kütüphane taraması (katalog tarama), tezlere erişim ve müze çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.
Telefon : (212) 315-84-39
Eposta : bem@ismmmo.org.tr
Adres: Kurtuluş Caddesi No: 114 İSMMMO Binası B Blok 5. Kat Şişli/İstanbul