ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.02.2016
• 2015 Yılı Defterlerini Kullanımını Devam Ettirenler için Defterlerin Ara Tasdiki (VUK’a göre)
01.02.2016
• 2015 Yılına Ait A.Ş Yönetim Kurulu KARAR Defterinin Kapanış Tasdiki (TTK’a göre)
01.02.2016
• İlan ve Reklam (Tabela) Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2016
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01.02.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Aralık/2015), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Aralık/2015) Primlerinin Ödenmesi
01.02.2016
• Aralık/2015 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.02.2016
• İSMMMO 2016 YILI MAKTU AİDAT ÖDEMESİ
10.02.2016
• 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.02.2016
• 2015 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
15.02.2016
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.02.2016
• Ocak / 2015 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
15.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
17.02.2016
• 2015 / 4. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
22.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
23.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23.02.2016
• Ocak /2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
23.02.2016
• Ocak / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait KDV Beyanı
25.02.2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
25.02.2016
• 01-15 Şubat / 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
26.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait KDV Ödemesi
26.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
29.02.2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 1. Taksit Ödemesi
29.02.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ocak/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ocak/2016) Primlerinin Ödenmesi
29.02.2016
• Ocak / 2016 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi