ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.02.2015 - 10.02.2015
• 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 16.02.2015
• 2014 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
01.02.2015 - 16.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 16.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 16.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 16.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 16.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.02.2015 - 17.02.2015
• 2014 / 4. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
01.02.2015 - 20.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 20.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ekim-Kasım-Aralık /2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.02.2015 - 23.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.02.2015 - 23.02.2015
• Ocak /2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.02.2015 - 23.02.2015
• Ocak / 2015 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.02.2015 - 24.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.02.2015 - 25.02.2015
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
16.02.2015 - 25.02.2015
• 01-15 Şubat / 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.02.2015 - 26.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.02.2015 - 26.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.02.2015 - 26.02.2015
• Ocak / 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.02.2015 - 02.03.2015
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 1. Taksit Ödemesi
01.02.2015 - 02.03.2015
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ocak/2015), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ocak/2015) Primlerinin Ödenmesi
01.02.2015 - 02.03.2015
• Ocak / 2015 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi