ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
10.06.2016
• 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
15.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
15.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
20.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
23.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
23.06.2016
• Mayıs / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait KDV Beyanı
27.06.2016
• 01-15 Haziran / 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
27.06.2016
• Mayıs /2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
27.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait KDV Ödemesi
27.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30.06.2016
• 2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki (Normal Hesap Dönemi İçin)
30.06.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mayıs/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mayıs/2016) Primlerinin Ödenmesi
30.06.2016
• Mayıs / 2016 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.06.2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2. Taksit Ödemesi
30.06.2016
• Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi