ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.04.2014 - 10.04.2014
• 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 15.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 15.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 15.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 15.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 15.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.04.2014 - 21.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 24.04.2014
• Mart/ 2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart /2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.04.2014 - 24.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.04.2014 - 24.04.2014
• Mart / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.04.2014 - 24.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.04.2014 - 25.04.2014
• 2013 Yılına İlişkin YILLIK KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesinin Verilmesi (Normal Hesap Dönemi İçin)
16.04.2014 - 25.04.2014
• 01-15 Nisan / 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.04.2014 - 28.04.2014
• Mart /2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart / 2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.04.2014 - 28.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.04.2014 - 28.04.2014
• Mart / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.04.2014 - 30.04.2014
• 2013 Yılına İlişkin YILLIK KURUMLAR VERGİSİ Ödemesi
01.04.2014 - 30.04.2014
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mart / 2014), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mart / 2014) Primlerinin Ödenmesi
01.04.2014 - 30.04.2014
• Mart / 2014 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.04.2014 - 30.04.2014
• 2013 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
01.04.2014 - 30.04.2014
• Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine Verilmesi