ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.07.2016
• Mali Tatilin Başlangıcı
20.07.2016
• Mali Tatilin Son Günü
11.07.2016
• 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve ödemesi
15.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve ödemesi
15.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve ödemesi
15.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve ödemesi
15.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı (Tescile Tabi Olmayanlar) ve ödemesi
25.07.2016
• 01-15 Temmuz / 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ödemesi
25.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran/2016) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
25.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
25.07.2016
• Haziran / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
25.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait KDV Beyanı
26.07.2016
• Haziran /2016 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran /2016) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
26.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait KDV Ödemesi
26.07.2016
• Haziran / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi