Tarih Gönderen Soru
 12.04.2006 14:48 () Soru : KDV İLE İLGİLİ BİR SORUM OLUCAK 6.000-Adet Posta gönderimiz oldu.6.000-YTL tutarında Buna İstinaden PTT tarafından Kayıtsız Adi Posta Gönderisi düzenlenmiş Biz Giderleştirirken bunda KDV ayırabilirmiyiz.Yine aynı şekilde Posta Alındılarında da aynı şekilde KDV ayırabilirmiyiz TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : Yapılan posta masraflarının faaliyetleri ile ilgili olması ve işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması kaydıyla, adi mektup pulları karşılığında yapılan harcamanın belgelendirilebilmesi için vergi mükellefi veya yetkilileri tarafından imzalanmak ve işletme veya firma kaşesi basılmak suretiyle bir bordronun düzenlenmesi ve postaya verilen evrakın niteliğinin söz konusu bordroya yazılması halinde, kullanılan pullar için yapılan harcamaların tevsikinde yeterli bir belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır(M.B'nin 22.07.1996 tarih ve 0.555520234/33611 Sayılı Ozelgesi).

KDVK’nun 1/3-a’ncı maddesine göre posta hizmeti KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Posta giderlerinin fatura veya benzeri belgeye bağlandığı durumlarda, KDV indirimi açısından herhangi bir sorun bulunmamakta, bu giderler nedeniyle ödenen KDV, indirim konusu yapılabilmektedir. KDV indirimi açısından burada belirtilmesi gereken bir başka husus ise, posta ücretleri giderlerinin belli bir tarifeye göre, KDV dahil olarak belirlendiğidir. Dolayısıyla, bu ücretler nedeniyle fatura veya benzeri belgelerde KDV'nin ayrıca gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. KDV dahil olarak belirlenen bu giderlere ait KDV'nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplama yapılarak indirilmesi gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ