Tarih Gönderen Soru
 17.09.2012 10:01 (Üye) Soru : Merhaba, bir mükellefimiz fatura bastırmak istiyor. Yeni TTK ya göre fatura üzerinde olması gereken zorunlu bilgiler nelerdir. Teşekkürler.

Cevap : Faturalarda olması gereken bilgiler, TTK'da değil VUK'da düzenlenmiştir. TTK m. 39/2'de sadece ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (bu belgelere faturanın dahil olduğu kuşkusuzdur) tacirin sicil numarası, ticret ünvanı, işletmenin merkezi ile tacir internet sitesi kurma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesinin adresnin bulunması gerekir. Ancak bu hüküm 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sonuç olarak, şu an için basılacak faturalarda bulunması gereken bilgilere ilişkin TTK'da, VUK'taki hükümlerden farklı herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.