Tarih Gönderen Soru
 26.07.2012 15:37 (Üye) Soru : üstadım iyi günler,a şti ile b şti birleşme yapacam(devir yoluyla) a şti sermayesi :4.500.000 tl 2 ortaklı %50+%50 şeklinde b şti sermayesi 500.000 tl 3 oratklı ortaklardan biri a lti payı 330.000 diğer ortağın hissese 85.000+85000 Ayrıca iki şirketinde ortakları aynı kişiler. izleyeceğim yol nedir.Maliyet açısından durum nedir.

Cevap : Sayın Topçu, 6102 sayılı Kanun’un 134 ila 158. Maddeleri birleşme ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. İşlemler kısaca şu şekilde yapılacaktır. Devrolunan şirkete ait özvarlık tespit raporu ve Noterden onaylı Birleşme sözleşmesi hazırlanmalı. Şirketlerin yetkili organları tarafından birleşme işlemi karar altına alınmalı. Tüm bu evraklarla birlikte tescil ve ilan işlemleri yapılacaktır. Küçük ve orta ölçekli şirketler tüm ortakların rızasıyla, 147. Maddede yer alan Birleşme Raporunun düzenlenmesinden ve 149. Maddede yer alan İnceleme Hakkı sağlanmasından vazgeçebilirler. Tescil masrafları www.ito.org.tr de yayınlanmakta olup, Özvarlık Tespit raporunun YMM ücret tarifesinde asgari tutarı belirlenmiştir. Danışma Birimi