Tarih Gönderen Soru
 22.12.2010 11:20 (Üye) Soru : Merhaba:Bir limited şirketimin 2005-2006-2007 yılı karlarının dağıtımını yapacağım. 1- karar almam gerekiyor mu. 2- Yedek akçe ayıracak mıyım. 3- hangi yevmiye kayıtlarını yapmam gerekiyor. 4- hangi stopaj beyanımda göstereceğim. 5- hangi kodu kullanacağım ve yüzde kaç vergi hesaplayacağım. mükellefin stopaj beyanı üçer aylık dönemlerde. kısacası işlemi ilk defa yapacağımdan detaylı bilgi istiyorum. Teşekkürler.

Cevap : Sayın Özdemir, Kar dağıtımı yapacak firmalar limited şirket ise ortaklar kurulu kararı alırlar. Birinci tertip yasal yedek ayrılması zorunlu olduğundan yedek akçe ayrıldıktan sonraki kar ortaklara dağıtılacaktır. 570 hesap borç, 360 alacak, 331 hesap alacaklı olarak yevmiye maddesi yapılır. Kar dağıtımı ile ilgili %15 stopaj hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edilir. Muhtasar beyannameniz üç aylık ise dönemi geldiğinde beyan edilir. Kar dağıtımı yapılanlar Muhtasar beyannamede 61-62 veya 65 numaralı kodlardan hangisine giriyorsa o kod kullanılır. Danışma Birimi