Tarih Gönderen Soru
 28.07.2009 14:52 (Üye) Soru : İyi günler dilerim, şirketimizin kullanmış olduğu rotatif banka kredileri geri ödenemediği için banka yasal takip başlattı ve ihtarname gönderdi.İhtarnamelerde belli bir tarih itibariyle hesaplanmış temerrüt faizi ve diğer dava masrafları var.Sorum şu bu ihtarnameleri aldığımız tarih itibariyle bu faiz ve diğer masrafların muhasebeleşmesi nasıl yapılır ? normal krediler gibi mi yoksa özel işlemi var mı? bu kredilere günlük temerrüt faizi işletiliyor banka ile kayıtlarımın tutması mümkün olmayacaktır ne yapmamı önerirsiniz? teşekkürler

Cevap : Sayın Yılmaz, Yapacağınız muhasebe kaydı, normal kredi faiz giderlerini muhasebeleştirdiğiniz yöntemle aynı şekilde temerrüde düştüğünüz faiz rakamlarını da gider yazabilirsiniz. Danışma Birimi